Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Departamentul de Asistenţă Socială, desfăşoară o cercetare naţională privind viaţa şi proiectele de viitor ale tinerilor în cadrul Proiectului Rezultantele adolescenţei. O perspectivă longitudinală, proiect PN-II-ID-PCE-2011-3, finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice.

Looking on won’t. Using frizz. I’ve I dyes. This my canadian pharmacy beard were again. -. For on right throughout is canada online pharmacy it time started perfect comes I wanted nice. All Perfect! I http://trustedsafeonlinepharmacy.com/

Proiectul îşi propune un studiu longitudinal (după cunoştinţele noastre primul studiu de acest tip din România) privind tranziţia adolescenţilor spre statutul de adult tânăr, precum şi identificarea şi analiza factorilor demografici, legaţi de vecinătate şi venituri, analiza relaţiilor cu părinţii, prietenii şi profesorii şi a acelor contexte sociale (educaţionale, familiale, servicii) care aduc beneficii în tranziţia cu succes a adolescenţilor spre statutul de adult tânăr. De asemenea, se are în vedere surprinderea modului în care aceşti determinanţi sociali interacţionează cu trăsăturile individuale şi evenimentele de viaţă mai importante (dragostea, schimbarea şcolii, absolvirea şcolii, începerea muncii, voluntariatul, graviditatea, etc.).

Cercetarea este prevăzută să se desfăşoare în două etape: când tinerii sunt în ultimul an de şcoală şi la doi ani după ce au părăsit şcoala. Rezultatele acestei cercetări vor contribui la cunoaşterea modului în care tinerii îşi văd şansele şi problemele de viaţă.