Info_grafic

2013:

  1. Analiza datelor din Valul 1 al cercetării longitudinale.
  2. Pregătirea celui de-al doilea val al cercetării longitudinale (construcția chestionarului, pretestarea instrumentului de cercetare pe un lot restrâns)
  3. Administrarea bazei de date cu subiecții pentru cercetarea longitudinală, păstrarea legăturii cu tinerii din eșantion.
  4. Activități de diseminare.

2014:

  1. Cercetarea de teren – valul 2 al cercetării longitudinale și realizarea de interviuri calitative cu tineri aflați în situații dezavantajate.
  2. Dezvoltarea unui model explicativ al fenomenului studiat.
  3. Administrarea bazei de date cu subiecții pentru cercetarea longitudinală, păstrarea legăturii cu aceștia.
  4. Activități de diseminare.