Informații despre proiect


Finanțator: CNCS-UEFISCDI
Titlu proiect: Rezultantele adolescenței. O viziune longitudinală privind influențele contextului social asupra tranzițiilor de succes către viața adultă.
Cod proiect: PN-II-ID-PCE-2011-3-0543
Cod contract: 233/5.10.2011
Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Maria Roth
Manager proiect: Lect. Univ. Dr. Teodor Paul Hărăguş

Descrierea proiectului


Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială prin Departamentul de Asistenţă Socială, desfăşoară o cercetare naţională privind viaţa şi proiectele de viitor ale tinerilor în cadrul Proiectului „Rezultantele adolescenţei. O perspectivă longitudinală privind influențele contextului social asupra tranzițiilor de succes către viața adultă”, proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0543, finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice. Proiectul îşi propune un studiu longitudinal (după cunoştinţele noastre primul studiu de acest tip din România) privind tranziţia adolescenţilor spre statutul de adult tânăr, precum şi identificarea şi analiza factorilor demografici, legaţi de vecinătate şi venituri, analiza relaţiilor cu părinţii, prietenii şi profesorii şi a acelor contexte sociale (educaţionale, familiale, servicii) care aduc beneficii în tranziţia cu succes a adolescenţilor spre statutul de adult tânăr. De asemenea, se are în vedere surprinderea modului în care aceşti determinanţi sociali interacţionează cu trăsăturile individuale şi evenimentele de viaţă mai importante (dragostea, schimbarea şcolii, absolvirea şcolii, începerea muncii, voluntariatul, graviditatea, etc.). Cercetarea este prevăzută să se desfăşoare în două etape: când tinerii sunt în ultimul an de şcoală şi la doi ani după ce au părăsit şcoala. Rezultatele acestei cercetări vor contribui la cunoaşterea modului în care tinerii îşi văd şansele şi problemele de viaţă.


Rezultate preconizate:


(1) prin evaluarea factorilor explicativi ai celor două modele teoretice: modelul teoretic interacționist-ecologic, precum și perspectiva cursului vieții, vom observa impactul evenimentelor cursului vieții cu impactul factorilor de risc și reziliență pentru proiectarea unui model explicativ-integrativ.

(2) prin studierea factorilor explicativi ai contextului social în raport cu factorii individuali psihologici sperăm să identificăm factorii individuali referitori la activismul adolescenților care sunt suficient de puternici pentru a depăși contexte dezavantajoase, dar, de asemenea și contextele sociale și evenimentele de viață care restrâng dezvoltarea potențialului indivizilor.

(3) prin stabilirea markerilor de coping și dezvoltare care fac diferența între adolescenții aflați în risc și adolescenții de succes; vom include în evaluare adolescenții aflați în risc datorită sărăciei, mediului rural, etnici romi și situația familială, cei care beneficiază și care nu beneficiază de programe de sprijin organizate de serviciile sociale; comparând factorii contextuali, markeri de dezvoltare, cât și rezultatele acestor două categorii.

(4) prin explorarea factorilor de sănătate mintală care construiesc agenții capabili să concureze cu adversitățile vom investiga nivelul de educație și rolul stimei de sine, optimismul și perspectivele pozitive la intrarea cu succes în maturitate.

(5) prin identificarea contextelor, evenimentelor și a factorilor demografici care acționează ca factori de risc și prin evaluarea efectului lor (etnie romă și/sau comunitate săracă, fiind plasate în protecția copilului, relații sexuale timpurii) vom identifica diferite modele pentru adolescenții cu un fundal social diferit, iar datorită specificului de vârstă, vom acorda o atenție deosebită relațiilor, intimității și sexualității.

Calendarul studiului

2013: Analiza datelor din Valul 1 al cercetării longitudinale. Pregătirea celui de-al doilea val al cercetării longitudinale (construcția chestionarului, pretestarea instrumentului de cercetare pe un lot restrâns) Administrarea bazei de date cu subiecții pentru cercetarea longitudinală, păstrarea legăturii cu tinerii din eșantion. Activități de diseminare. 2014: Cercetarea de teren – valul 2 al cercetării longitudinale și realizarea de interviuri calitative cu tineri aflați în situații dezavantajate. Dezvoltarea unui model explicativ al fenomenului studiat. Administrarea bazei de date cu subiecții pentru cercetarea longitudinală, păstrarea legăturii cu aceștia. Activități de diseminare.

Rezultate

BROSURA 2015 BROSURA 2014 RAPOARTE ȘTIINȚIFICE Roth, M.; Hărăguș, T.P.; Iovu, M.B.; Faludi, C.; Bernáth-Vincze, A.E.; Dávid-Kacsó, Á.; Pop, F.; Raiu, S.L. (2016). Rezultantele adolescenței. O viziune longitudinală, Cluj-Napoca: Presa Universitară Cluj, ISBN 978-606-37-0034-7 (print); e-ISBN 978-606-37-0038-5 (e-book). Bérnath-Vincze, A. E. (2016).  Iluzii pozitive. Convingeri pozitive despre sine, 170 pg., Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-0008-8 (print), e-ISBN 978-606-37-0035-4 (e-book). Bérnath-Vincze, A. E. (2016). Iluzii pozitive sau sănătate mentală iluzorie. Rolul convingerilor pozitive în sănătatea mentală. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 212 pg., ISBN 978-606-37-0009-5 (print); e-ISBN 978-606-37-0036-1 (e-book). Raiu, S. L. (2016). Adultul emergent: Tranziția de la școală la muncă, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-0027-9 (print); e-ISBN 978-606-37-0037-8 (e-book).                                             STUDII ȘI ARTICOLE 2015 articole în reviste ISI Degi, C.L., & Faludi, C. (2015). The Effect of Sexual Debut and Health Risk Behaviours on Baccalaureate Performance of Romanian Adolescents. Croatian Journal of Education, 17 (2), 333-352. articole în reviste indexate în baze de date internaționale Faludi, C. (2015). Particularities of violence in couple among nowadays Romanian young people. Anthropological Research and Studies, 5, 20-21. Pop, F. & Roth, M. (2015). Ethnic divisions and social capital described in the narratives of young Romanian roma. Copiii de azi sunt părinții de mâine, 40, 98-111. Capitole, studii în volume colective Faludi, C. & Dégi, L.C. (2015). Impactul experiențelor familiale din copilărie asupra relațiilor romantice și singurătății la adolescenții din România. În […]

Rezultantele adolescentei. O perspectiva longitudinala privind efectul contextului social asupra succesului tranzitiilor de viata.

Proiect nr. PN-II-ID-PCE-2011-3-0543, finantat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

http://uefiscdi.gov.ro